นวัตกรรม AVA

นวัตกรรมอัจฉริยะ AVA
ทำงานอย่างไร ดีกว่ายังไง ?

ทำความรู้จักนวัตกรรมอัจฉริยะ AVA Anti Viral Allergy free
วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย

นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ
Anti Viral Allergy free (AVA)

ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย มีความสามารถในการขัดขวางห่วงโซ่อาหารของไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหลักของอาการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในมนุษย์และยังสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งนวัตกรรม AVA ไม่ใช่การเคลือบบนผิวผ้า แต่เป็นการผสมผสานลงไปในเส้นด้ายตั้งแต่แรกเลย ทำให้นวัตกรรม AVA ฝังอยู่ในทุกอณูของเนื้อผ้า

AVA
ทำงานอย่างไร?

AVA จะเริ่มทำลายเชื้อไวรัสตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสด้วยการเข้าไปทำลายเปลือกโปรตีนและไขมันที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ไวรัสและแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งไวรัสไม่สามารถทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ อีกทั้งยังทำลายห่วงโซ่อาหารของไรฝุ่น สาเหตุหลักของอาการภูมิแพ้

ผลิตภัณฑ์ AVA ดีกว่ายังไง?

ผลิตภัณฑ์ AVA สามารถยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ สามารถป้องกันไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ ปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ป้องกันกลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพใยยังสูงกว่า 99% แม้ผ่านการซักมากกว่า 150 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์ AVA ผ่านการรับรองจากสถาบันทดสอบระดับนานาชาติ 3 สถาบัน

สถาบัน MSL ในอังกฤษ
สถาบัน SGS ในฮ่องกง
สถาบัน Nelson Lab ในสหรัฐอเมริกา
และสถาบันรับรองมาตรฐานสากลภายใต้ IS0 18184
ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้สูงกว่า 99%

สินค้าขายดี

บทความ